FUNDACJA #NIEZAMŁODZI

Działamy na rzecz stwarzania możliwości młodym bez dyskryminacji ze względu na wiek!

Naszą misją jest stworzenie młodym przestrzeni do inspirowania siebie nawzajem oraz działanie na rzecz rozwoju dialogu międzypokoleniowego. Będziemy zwracać uwagę na problemy młodego pokolenia i wspólnie rozmawiać o stojących przed nami wyzwaniach.

Incorrect access token specified.

#niezamłodzi to Fundacja, która ma na celu realizację trzech głównych celów:

Współpraca

Propagowanie stwarzania możliwości młodym bez dyskryminacji ze względu na wiek

Rozmowa

Rozwój dialogu międzypokoleniowego.

Promocja

Szansa i przestrzeń do rozmowy i prezentacji swoich realizowany projektów społecznych

Nie za młodzi na ...

Podcast

#niezamłodzi mają głos! A nawet wiele głosów i twarzy o czym możecie się przekonać w najnowszym projekcie, jakim jest podcast.

Długo nad nim pracowaliśmy i wreszcie jest. Jedyny taki podcast, w którym usłyszycie inspirujące historie młodych osób, które aktywnie działają: na rzecz rozwoju społeczności, angażując się w działalność polityczną, prowadząc i rozwijając swoje biznesy i wielu innych obszarach, a także rozmowy realizowane w ramach drugiego celu fundacji, czyli dialogu międzypokoleniowego.

Mamy jasną wizję

„Adultyzm znacząco wpływa na sytuację młodzieży i ich przyszłość.
Brak stabilizacji finansowej będący skutkiem nieadekwatnych do kwalifikacji, nisko płatnych stanowisk, brak gwarancji znalezienia pracy po studiach, konieczność wyboru między rozwojem kariery zawodowej, a założeniem rodziny, czy też nieefektywny system kształcenia uniemożliwiający rozwój kompetencji przyszłości czy wykorzystanie potencjału młodego pokolenia to tylko kilka z wielu problemów młodzieży. Wtedy pojawiamy się my, #niezamłodzi! Głęboko wierzę, że ruch, który zainicjowaliśmy, stworzy młodym przestrzeń do zabierania głosu i możliwość uczestniczenia
w procesach decyzyjnych.”

- Fundatorka i Prezeska Zarządu

Oliwia Aziz

Dołącz do nas

jeśli też czujesz się #niezamłody na działanie!